Św. Janie Pawle II módl się za nami…

Św. Jan Paweł II

ALLELUJA