Wprowadzone przez Karolina

Matka Boża Szkaplerzna

W XII wieku szczególnie szybko zakon rozwijał się w Anglii, do czego przyczynił się m.in. wielki czciciel Maryi, św. Szymon Stock, szósty przełożony generalny zakonu karmelitów. Wielokrotnie błagał on Maryję o ratunek dla zakonu. W czasie jednej z modlitw w Cambridge, w nocy z 15 na 16 lipca 1251 r., ujrzał Bożą Rodzicielkę w otoczeniu […]

AKT POŚWIĘCENIA SIĘ BOSKIEMU SERCU

AKT POŚWIĘCENIA SIĘ BOSKIEMU SERCU   Ja,… oddaję się i poświęcam Boskiemu Sercu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Oddaję Mu swoją osobę i życie swoje, uczynki, przykrości i cierpienia, żeby żadnej cząstki swego jestestwa więcej nie używać, jak tylko dla Jego czci, miłości i chwały. Taka jest nieodwołalna wola moja, żeby całkowicie do Niego należeć, i […]

12 obietnic Jezusa dane za pośrednictwem św. Małgorzaty Marii Alacoque

Od XVII wieku kult Najświętszego Serca rozszerza się na cały Kościół. Przyczyniło się do tego szczególnie dwoje ludzi: św. Małgorzata Maria Alacoque oraz jej spowiednik, św. Jan Eudes.   On właśnie jako pierwszy, za pozwoleniem biskupa Rennes, wprowadził w 1670 r. święto Serca Pana Jezusa, które było obchodzone odtąd we wszystkich domach jego kongregacji. W dwa lata […]

Życzenia

Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą , co czynią. Łk 23, 34 Chrystus widząc grzech człowieka wstawia się do Ojca, aby został on mu odpuszczony. Ten sam grzech dostrzega szatan ,potępiając człowieka licząc na jego zgubę. (por. Za 3, 1-5) Umiłowani członkowie Rodzin Jana Pawła II i Margaretki przeżywając Triduum Paschalne życzę Wam doświadczenia Miłości […]

Miłosierdzie Boże

Niepojętych łask pragnę udzielić duszom, które ufają Mojemu miłosierdziu… ( Dz. 687 ) Tajemnica Miłosierdzia stanowi źródło życia dla każdego człowieka nie tylko dla samego Kościoła jako wspólnoty wierzących ale dla wszystkich ludzi. Jan Paweł II powiedział ,,Kościół głosi prawdę o miłosierdziu Boga objawioną w ukrzyżowanym i zmartwychwstałym Chrystusie i wyznaje ją na różne sposoby… […]