Wprowadzone przez Karolina

Wesołego ALLELUJA

Anioł zaś przemówił do niewiast: „Wy się nie bójcie! Gdyż wiem, że szukacie Jezusa Ukrzyżowanego. Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał, jak powiedział. Chodźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżał. A idźcie szybko i powiedzcie Jego uczniom: Powstał z martwych i oto udaje się przed wami do Galilei. Tam Go ujrzycie. Oto, co wam powiedziałem”. Pośpiesznie więc […]

W Ogrodzie Oliwnym

„A we wszystkie noce z czwartku na piątek dam ci uczestnictwo w tym śmiertelnym smutku, który odczułem w Ogrodzie Oliwnym. I żeby Mi towarzyszyć w tej pokornej modlitwie, którą zanosiłem wówczas do mego Ojca wśród wszystkich Moich udręczeń, będziesz wstawać między godziną jedenastą a północą, by w ciągu godziny klęczeć wraz ze Mną z twarzą […]

Modlitwa miłującej uwagi

Pan Bóg stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo. Powiedział: „Uczyńmy człowieka na nasz obraz, podobnego nam”. Bóg pragnie tworzyć mnie razem ze mną, a przeze mnie pragnie odtwarzać swój obraz w drugim człowieku. Ale ten obraz Boży we mnie ulega zamazaniu, skażeniu przez mój grzech. Dlatego potrzeba uwagi, otwartego serca, by wpatrywać się w […]

Droga Krzyżowa za Kapłanów ,,…UDERZĘ PASTERZA, A ROZPROSZĄ SIĘ OWCE STAD…”

Wprowadzenie W księdze proroka Zachariasza, czytamy takie słowa: ” UDERZĘ PASTERZA, A ROZPROSZĄ SIĘ OWCE STAD ”. Owce skupiają się zawsze wokół PASTERZA. Kiedy Pasterz niedomaga, wtedy owce idą w rozsypkę. Te słowa o Pasterzu i owcach można odnieść do Kapłana i wiernych. Kondycja duchowa wiernych zależy bardzo często od postawy Kapłana. Dlatego bardziej niż czegoś innego potrzeba nam świętych Kapłanów, zatroskanych […]

,, …naród, który zabija własne dzieci, jest narodem bez przyszłości…”

…Umiłowani Bracia i Siostry, bądźcie solidarni z życiem. Wołanie to kieruję do wszystkich moich rodaków bez względu na przekonania religijne. Do wszystkich ludzi, nie wyłączając nikogo. Z tego miejsca jeszcze raz powtarzam to, co powiedziałem w październiku ubiegłego roku: „naród, który zabija własne dzieci, jest narodem bez przyszłości”. [Wierzcie, że nie było mi łatwo to […]

Droga Krzyżowa na podstawie Hymnu o miłości Św. Pawła

               Droga Krzyżowa na podstawie Hymnu o miłości Św. Pawła         Nawet najbardziej heroiczny czyn nic nie znaczy bez miłości. Ona jest sensem dobra i ofiary.    Przychodzimy dzisiaj do Jezusa ukrzyżowanego, aby doświadczyć Jego miłości i nauczyć się, że nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś oddaje swoje życie (por.J.15,13). Jezus ukochał nas […]