Wprowadzone przez Karolina

Przebaczenie jest drogą do wolności, przebaczenie jest uzdrowieniem wewnętrznych ran Gdy przebaczasz stajesz się jak Jezus Chrystus

… Jezus w ogrodzie Getsemani zmierzył się z ceną przebaczenia. Chciał nam pokazać, jak rozwiązywać trudne,niesprawiedliwe i zwykle nieproszone zadania powierzone nam w życiu…   Oczyszczenie pamięci Znak oczyszczenia pamięci: domaga się on od wszystkich, aby w akcie odwagi i pokory uznali błędy tych, którzy nosili i noszą miano chrześcijan” – napisał Jan Paweł II […]

Święta Objawienia Pańskiego – Chrystus błogosławi

Za światłem Gwiazdy Betlejemskiej przybyli trzej Królowie aby oddać pokłon  Jezusowi Święto Trzech Króli jest jednym z najstarszych Świąt chrześcijańskich. Było obchodzone dużo wcześniej niż Święta Bożego Narodzenia. W naszej świadomości bardziej utrwaliła się nazwa Święto Trzech Króli. Ma to związek z historią tego zdarzenia. Jednak jest to tak naprawdę święto Objawienia Pańskiego. Każdy z […]

Bóg się rodzi !!!

Każdy z nas ma na tyle dużą dłoń, by móc z niej uczynić Betlejem. Każdy z nas ma na tyle ciepłe serce, by móc przyjąć nowonarodzoną Miłość. (…) moi Drodzy Bracia i Siostry, kiedy gromadzimy się przy żłóbku, trzeba ażebyśmy stawali się synami Bożymi, odzyskując wewnętrzną równowagę i dojrzałość, która płynie z Boga, narodzonego dzisiaj […]

Zaangażowanie

Jan Paweł II, jako kontynuator nauczania Soboru Watykańskiego II, szeroko podjął temat zaangażowania społecznego. Odniósł je do personalistycznej wizji, według której poprzez zaangażowanie, człowiek ukazuje, kim jest i kim się staje. To miłość, jako najwłaściwszy sposób ludzkiego istnienia, wzywa do aktywnego bytowania w otaczającym świecie. Zdefiniowanie zaangażowania społecznego i odniesienie się do nauczania Kościoła pomoże […]

Osobiste świadectwo dr Glorii Polo

Osobiste świadectwo dr Glorii Polo, żony, matki, katoliczki, osoby poważanej i wpływowej. Wiedzie ona życie, jak mniema, przykładne, a nawet święte. Gdy nagle 5 maja 1995r. zostaje  trafiona przez piorun. Będąc w stanie śmierci klinicznej, odbywa się nad jej życiem sąd szczegółowy. Na sposób duchowy rozpoznaje dotychczasowe grzechy swoje, bliskich i znajomych. Ciężar grzechów i […]