Niepojętych łask pragnę udzielić duszom, które ufają Mojemu miłosierdziu…

( Dz. 687 )

Tajemnica Miłosierdzia stanowi źródło życia dla każdego człowieka nie tylko dla samego Kościoła jako wspólnoty wierzących ale dla wszystkich ludzi.

Jan Paweł II powiedział ,,Kościół głosi prawdę o miłosierdziu Boga objawioną w ukrzyżowanym i zmartwychwstałym Chrystusie i wyznaje ją na różne sposoby… Jednakże w żadnym czasie, w żadnym okresie dziejów — a zwłaszcza w okresie tak przełomowym jak nasz — Kościół nie może zapomnieć o modlitwie, która jest wołaniem o miłosierdzie Boga wobec wielorakiego zła, jakie ciąży nad ludzkością, i jakie jej zagraża… Takim „wielkim wołaniem” winno być wołanie Kościoła naszych czasów do Boga o miłosierdzie, którego pewność głosi on i wyznaje w Chrystusie ukrzyżowanym i zmartwychwstałym — czyli w tajemnicy paschalnej. Tajemnica ta niesie w sobie najpełniejsze objawienie miłosierdzia — czyli tej miłości, która jest potężniejsza od śmierci, potężniejsza od grzechu i zła każdego — miłości, która dźwiga człowieka z najgłębszych upadków i wyzwala z największych zagrożeń,,

Dlatego tak ważnym jest abyśmy poznali wartość oraz formy kultu Bożego Miłosierdzia pomagające odnaleźć pokój, miłość, szczęście i dobro w naszym życiu.

Pan Jezus poza postawą ufności wyraźnie przekazał świętej Siostrze Faustynie trzy praktyki miłosierdzia  ,, … Żądam… uczynków miłosierdzia, które maja wypływać z miłości ku Mnie… Podaję ci trzy sposoby czynienia miłosierdzia bliźnim: pierwszy – czyn, drugi – słowo, trzeci – modlitwa… ( Dz.742 ) Przedstawił również pięć form kultu Bożego Miłosierdzia tzn.:

Obraz „Jezu, ufam Tobie”, Koronkę do Miłosierdzia Bożego, Święto Miłosierdzia Bożego, Godzinę Miłosierdzia Bożego oraz Szerzenie Miłosierdzia Bożego.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *