Słowo na dziś

„Wczo­raj do ciebie nie na­leży. Jut­ro niepew­ne. Tyl­ko dziś jest twoje”
~Jan Paweł II~