Blog

„Człowiek nie jest tyl­ko sprawcą swoich czynów, ale przez te czy­ny jest za­razem w ja­kiś sposób twórcą siebie samego”
~Jan Paweł II~