Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą , co czynią.

Łk 23, 34

Chrystus widząc grzech człowieka wstawia się do Ojca, aby został on mu odpuszczony. Ten sam grzech dostrzega szatan ,potępiając człowieka licząc na jego zgubę. (por. Za 3, 1-5)

Umiłowani członkowie Rodzin Jana Pawła II i Margaretki przeżywając Triduum Paschalne życzę Wam doświadczenia Miłości Bożej i stawania się Chrystusami niepotępiającymi a wstawiającymi się do Ojca za tymi, którzy przestali być Jego uczniami.

Ps. Obserwując swoją postawę przyjrzyj się, kogo Ty przypominasz tego, który się wstawia czy oskarża, … Kim Ty jesteś…?

Błogosławionych Świąt Wielkanocy niech Dobry Bóg błogosławi Waszym Rodzinom

Niepojętych łask pragnę udzielić duszom, które ufają Mojemu miłosierdziu…

( Dz. 687 )

Tajemnica Miłosierdzia stanowi źródło życia dla każdego człowieka nie tylko dla samego Kościoła jako wspólnoty wierzących ale dla wszystkich ludzi.

Jan Paweł II powiedział ,,Kościół głosi prawdę o miłosierdziu Boga objawioną w ukrzyżowanym i zmartwychwstałym Chrystusie i wyznaje ją na różne sposoby… Jednakże w żadnym czasie, w żadnym okresie dziejów — a zwłaszcza w okresie tak przełomowym jak nasz — Kościół nie może zapomnieć o modlitwie, która jest wołaniem o miłosierdzie Boga wobec wielorakiego zła, jakie ciąży nad ludzkością, i jakie jej zagraża… Takim „wielkim wołaniem” winno być wołanie Kościoła naszych czasów do Boga o miłosierdzie, którego pewność głosi on i wyznaje w Chrystusie ukrzyżowanym i zmartwychwstałym — czyli w tajemnicy paschalnej. Tajemnica ta niesie w sobie najpełniejsze objawienie miłosierdzia — czyli tej miłości, która jest potężniejsza od śmierci, potężniejsza od grzechu i zła każdego — miłości, która dźwiga człowieka z najgłębszych upadków i wyzwala z największych zagrożeń,,

Dlatego tak ważnym jest abyśmy poznali wartość oraz formy kultu Bożego Miłosierdzia pomagające odnaleźć pokój, miłość, szczęście i dobro w naszym życiu.

Pan Jezus poza postawą ufności wyraźnie przekazał świętej Siostrze Faustynie trzy praktyki miłosierdzia  ,, … Żądam… uczynków miłosierdzia, które maja wypływać z miłości ku Mnie… Podaję ci trzy sposoby czynienia miłosierdzia bliźnim: pierwszy – czyn, drugi – słowo, trzeci – modlitwa… ( Dz.742 ) Przedstawił również pięć form kultu Bożego Miłosierdzia tzn.:

Obraz „Jezu, ufam Tobie”, Koronkę do Miłosierdzia Bożego, Święto Miłosierdzia Bożego, Godzinę Miłosierdzia Bożego oraz Szerzenie Miłosierdzia Bożego.

Pasterka

Ptaki niby dzwoneczki cieszą się kolędą –
Chrystus nam się narodził i nowe dni będą.

Do stajni betlejemskiej aż od brzegów Wisły
Z ptakami smukłe sarny dziwować się przyszły.

Wiewiórka zęby szczerzy i w niebo się patrzy,
Jak dwa gołębie płyną na błękitnej tarczy.

I kwiaty, choć to zima, czas mroźny i cichy,
Niosą mirrę, kadzidło i złote kielichy.

I pawie przyfrunęły z krajów cudzoziemskich,
By swe pióra przyrównać do skrzydeł anielskich.

A mały Chrystus smutny w drzwi patrzy i czeka,
By pośród witających zobaczyć człowieka…

„ Intencje serca”, 1985

Zrodzony na sianie, w półmroku stajenki, śpi w ramionach Marii Jezus malusieńki. Świętą noc złocista gwiazda opromienia. Gromadzą się wokół przyjazne stworzenia. Lulajże Jezuniu snem cichym, szczęśliwym. Obdarz nas radością i szczęściem prawdziwym.

Kochani życzymy Wam otwartości serca aby Pan Jezus Maleńki narodził się w Waszych sercach i mógł swą Miłością i Pokoju obdarzać wszystkich wokół Was. I aby Maryja czule troszczyła się i przytulała Was do swego Serca jak Bożą Dziecinę.

 

 

Błogosławionych Świąt Kochani

Gdy przyszedł czas wybrany, Czas Jego Narodzenia-
Jak oblubieniec z komnat Przyszedł do swego stworzenia.

A Matka Jego wdzięczna, Wybrana z wszech na świecie,
Położyła w żłóbeczku Swe narodzone Dziecię.

Pomiędzy bydlętami Ludzie Mu cześć składali,
Pasterskiej prostej pieśni Anieli wtórowali.

Zawarte zaślubiny Między Człowiekiem-Bogiem,
I Bóg zapłakał gorzko Na barłogu ubogim.

To były ślubne dary Oblubienicy-duszy,
Matka w bólu zadrżała, Ujrzała krzyż katuszy…

Płacz u Boga-Człowieka, U ludzi pieśń wesela-
            Dziwne to zespolenie I nic go nie rozdziela.

O Narodzeniu – św. Jan od Krzyża
(Del Nacimiento)