,, Jest mym życzeniem, by każdego roku, w dniu 8 grudnia, w południe, obchodzono Godzinę Łaski dla świata. Przez to nabożeństwo uzyskacie wiele łask duchowych i cielesnych. Nasz Pan, mój Boski Syn Jezus, ześle swe przeobfite miłosierdzie, jeżeli dobrzy ludzie będą stale modlić się za swych grzesznych braci ’’.

słowa Matki Bożej podczas objawień w Montichia

ri

Zachęcamy do skorzystania z możliwośći uzyskania odpustu zupełnego w intecji Dusz w czyśćcu cierpiących w dniach od 1 do 8 listopada. Przez kolejne osiem dni możesz dzięki swojej modlitwie uwolnić nawet osiem Dusz z czyśćca 🙂 zatem zachęcamy do tej modlitewnej pomocy zmarłym!

Warunkiem uzyskania odpustu zupełnego jest:stan łaski uświęcającej (jeżeli trzeba – spowiedź sakramentalna), przyjęcie Komunii Świętej,  modlitwa w intencjach Ojca Świętego, brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, pobożne nawiedzenie cmentarza i modlitwa za zmarłych.

„Różne są dary, ale Duch jest jeden. Różne są posługi, ale Pan jest jeden. Różne
są działania, ale jeden jest Bóg, który sprawia wszystko we wszystkich. W każdym uwidacznia
się działanie Ducha dla wspólnego dobra. Jednemu Duch daje słowo mądrości, innemu ten
sam Duch daje rozumienie słowa. Jednego Duch obdarza wiarą, innemu ten sam Duch
udziela daru uzdrawiania. Jeszcze innym daje natomiast moc czynienia cudów, dar
prorokowania, dar rozróżniania duchów, dar języków, dar tłumaczenia języków. A wszystko
to daje jeden i ten sam Duch, rozdzielając każdemu, jak chce”. (1 Kor 12, 4-11)

Charyzmaty słowa (mocy słowa):
– Dar języków
– Dar tłumaczenia języków
– Dar proroctwa

Charyzmaty czynu:
– Dar wiary
– Dar uzdrawiania
– Dar (czynienia) cudów

Charyzmaty poznania:
– Dar słowa mądrości
– Dar wiedzy (słowa poznania)
– Dar rozeznawania.

Każdy z nas może otrzymać charyzmaty, jednak na naszej drodze mogąpojawić się przeszkody, które blokują nas na dary.Są to najczęściej:
– Brak jedności – pojawia się gdy jest sprawowany po za Kościołem, oderwanyod wspólnoty Kościoła.
– Brak przebaczenia: sobie, bliźnim, Bogu – że postawił nas w takiej, a nie innejsytuacji życia.
– Brak uzdrowienia wewnętrznego: psychika, emocje, wyobraźnia, rany życiowe.
– Brak osobistego życia duchowego: życie w grzechach ciężkich, brak przemiany, nawrócenia.
Aby troszczyć się o jedność i rozwój wspólnoty Kościoła, powinniśmy:
– pragnąć darów Ducha Św. dla wszystkich członków Kościoła
– modlić się o nie z ufnością i pokorą
– przyjmować je chętnie, z wdzięcznością i poddawać rozeznawaniu
– służyć nimi Kościołowi i światu dla chwały Bożej i dobra wspólnego.

Anioł zaś przemówił do niewiast: „Wy się nie bójcie! Gdyż wiem, że szukacie Jezusa Ukrzyżowanego. Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał, jak powiedział. Chodźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżał. A idźcie szybko i powiedzcie Jego uczniom: Powstał z martwych i oto udaje się przed wami do Galilei. Tam Go ujrzycie. Oto, co wam powiedziałem”. Pośpiesznie więc oddaliły się od grobu, z bojaźnią i wielką radością, i biegły oznajmić to Jego uczniom.

Mt 28, 5-8

Błogosławionych Świąt